Allerjik rinit tedavisinde üç temel prensip vardır. Bunların arasında en önemlisi  allerjenden kaçınmaktır. Ancak bu yöntemle semptomların en iyi olasılıkla %30-40 oranında azaldığı saptanmıştır. İkinci yöntem ilaç tedavisidir. Allerjenden kaçınma ve ilaç kullanımı ile tedavi edilemeyen ağır hastalarda immünoterapi  ( Aşı Tedavisi )denenebilir.

İlaçlar :

Antihistaminikler esas olarak burundaki kaşıntıyı, akıntıyı ve hapşırığı azaltan ilaçlardır. Hekim tarafından önerilen sürede düzenli kullanıldığında yararlıdırlar. Koruyucu olarak kullanımlarında alerjenle karşılaşmadan 2 ila 5 saat önce verilmeleri gerekir.

Burun içine uygulanan kortizonlu spreyler alerjik rinit tedavisinde çok etkili ilaçlardır. Burundaki kaşıntı, akıntı, hapşırık ve tıkanıklığı giderirler. Yararlı etkilerini görebilmek için hekim tarafından önerilen sürede ve düzenli olarak kullanılmaları gereklidir. Önerilen dozlarda çocuğun büyümesi üzerinde yan etkileri yoktur. Burunda kuruluk ve %5 oranında burun kanamasına neden olabilmektedir. Bunları önlemek için ilacı uygulamadan önce serum fizyolojikle iyi bir burun bakımı uygulamak gereklidir. 

Aşı Tedavisi :

Allerjen eliminasyonu ve ilaç tedavisi öncelikle denenip yanıt alınamayan, ya da ilaçları tolere edemeyen hastalara uygulanır. Yan etkisi olmayan, çok etkin ilaçlar allerjik rinit tedavisinde kullanıma girdiğinden beri immünoterapi uygulamaları tüm dünyada çok azalmıştır. Bunda immünoterapi uygulamalarında sistemik anafilaktik reaksiyonlar görülebilmesinin de rolü vardır. Günde tek dozda kullanılabilen, sedasyon gibi yan etkileri olmayan ikinci kuşak antihistaminikler, topikal antiinflamatuvar bir ilaçla kombine edildiğinde  çocukluk yaş grubunda hemen her hastada yanıt alınmaktadır.