Allerjik rinit IgE aracılığı ile ortaya çıkan, nazal mukozanın eozinofilik inflamasyonu ile giden, klinik olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı belirtilerinden bir veya birkaçının birlikte bulunması ile karakterize bir hastalıktır.

Allerjik rinit mevsimsel, yıl boyu süren (perenniyal) ve mesleksel rinit olarak sınıflandırılabilir. Mevsimsel ve yıl boyu süren rinit ayrımı, allerjene maruz kalınan zaman dilimi esas alınarak yapılmış bir sınıflamadır. Mevsimsel allerjik rinit polenler ve mantarlar gibi dış ortam allerjenleri ile ilişkilendirilmekte, yıl boyu süren allerjik rinit (perenniyal) ise ev tozu akarları, hamam böceği ve ev hayvanları gibi iç ortam allerjenlerinin neden olduğu rinit olarak kabul edilmektedir .

Polenler ve küfler genellikle mevsimsel allerjenler olmalarına rağmen, dünyanın bazı bölgelerinde perenniyal allerjen olarak rol oynarlar. Örneğin Amerika’nın bazı bölgelerinde ot poleni ve Akdeniz kıyılarında Parietaria poleni yıl boyu hastaları etkiler. Perenniyal AR belirtileri her zaman  yıl boyu bulunmayabilir. Polen allerjisi olan pek çok hasta aynı zamanda küflere karşı da duyarlıdır ve polen mevsimini belirlemek güçtür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği içinde yürütülen ‘‘Allerjik Rinit ve Astım Üzerine Etkisi (ARIA)’’ başlıklı çalışma toplantısında   tüm bu gerekçelerle allerjik rinite yeni bir sınıflama getirilmiştir. Bu yeni sınıflama semptomların sürekliliği ve şiddetini esas almaktadır. Sınıflandırma semptomların sürekliliğine göre intermittant ve persistan; şiddetine göre hafif, orta ve ağır olarak yapılmıştır.

 

Risk Faktörleri Nelerdir?

Aile bireylerinde atopi ve allerjik rinit varlığı en iyi bilinen risk faktörüdür. Bunun yanısıra pasif sigara içiciliği, katı gıdalara erken başlanması, kardeş sayısının azlığı dolayısıyla solunum yolu infeksiyonlarının daha az sıklıkta geçirilmesi, Batı modeli yaşam tarzı, anne sütü ile beslenmeme gibi etkenler olarak sayılabilir.

 

Sıklığı Nedir?

Türkiye’de allerjik rinite ilişkin prevelans araştırmaların büyük çoğunluğu kentlerde yapılmıştır. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği tarafından Adana, Ankara, Bursa, İzmir ve Samsun’da 6-14 yaş grubundaki çocuklarda yapılan çalışmada Alerjik rinit sıklığı  % 6.3 (İzmir) ile % 13.6 (Samsun) arasında bulunmuştur.

 

Alerjik Rinitin Yeni  Sınıflandırması