Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi
Odunpazarı 26040 Eskişehir

WhatsApp
05369668582

Randevu
02222392979/2790

Koray Harmancı

Koray Harmancı


Alerji-İmmunoloji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı


 

Eğitimi

 

 • 1989-1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenimi
 • 1995 – 2000 Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi
 • 2000 - 2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi
 • 2003-2006 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalında Yandal Uzmanlık Eğitimi
 • 2006-2010 Sağlık Bakankığı Ankara  Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji Uzmanı
 • 2010-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı  Profesör Dr.

Yayınları

 • Harmanci K, Bakirtas A, Turktas I, Degim T. Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma.Ann Allergy Asthma Immunol. 2006 May;96(5):731-5
 • Turktas I, Harmanci K, Bakirtas A.  Diagnostic accuracy of skin-prick testing in young children with asthma. Pediatr Pulmonol. 2006 Apr;41(4):386-7.
 • Baskin E, Saygili A, Harmanci K, Agras PI, Ozdemir FN, Mercan S, Tokel K, Saatci U. Acute renal failure and mortality after open-heart surgery in infants. Ren Fail. 2005;27(5):557-60.
 • Achermann JC, Ozisik G, Ito M, Orun UA, Harmanci K, Gurakan B, Jameson JL.  Gonadal determination and adrenal development are regulated by the orphan nuclear receptor steroidogenic factor-1, in a dose-dependent manner.  J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr;87(4):1829-33.
 • Ozcay F, Harmanci K, Ozbek N.  Giardiasis as the cause of oedema and hypoproteinaemia in a child. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar;22(1):63-5.
 • N.Akar, G.Öcal, K.Harmancı, T.Duman, P.Adıyaman. A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey. Journal of Endocrinological Investigation 2000, 23 (Suppl 7),69.
 • G.Deda, M.Berberoğlu, A.Kansu, K.Harmancı, A.Kalaycı. MNGIE syndrome: A case report. Europen Journal of Paediatric Neurology 1999,3(6), 57.
 • Bakirtas A, Harmanci K, Toyran M, Razi C, Türktas İ. Rapidly progressive bronchiolitis obliterans associated with Stevens-Johnson syndrome .  Pediatric Dermatology 2006 ( Basım Aşamasında )
 • Bakirtas A, Harmanci K, Toyran M, Razi CH, Turktas I.Bronchiolitis obliterans: a rare chronic pulmonary complication associated with Stevens-Johnson syndrome.Pediatr Dermatol. 2007 Jul-Aug;24(4):E22-5.  
 • Razi C, Bakirtas A, Harmanci K, Turktas I, Erbas D.Effect of montelukast on symptoms and exhaled nitric oxide levels in 7- to 14-year-old children with seasonal allergic rhinitis.Ann Allergy Asthma Immunol 2006 Dec;97(6):767-74.  
 • Koray Harmanci.  Montelukast: its role in the treatment of childhood asthma. Therapeutics and Clinical Risk Management 2008 Feb.

Yurt içi yayınları

 • Harmancı K, Bakırtaş A, Türktaş İ. Sensitization to Aeroallergens in Preschool Children with Respiratory Problems in Ankara, Turkey. Turkish Respiratory Journal 2006; 7(1): 10-14.
 • Harmancı K. Lateks Alerjisi Klinik Pediatiri Dergisi, 2006 (Basım Aşamasında ).
 • Harmancı K. Çocuklardaki Tekrarlayan Pnömonilerin Altta Yatan Nedenleri. Klinik Pediatri Dergisi, 2005;4(1):11-16.
 • Harmancı K. Çocuklarda Astım ve Gastroözefagial Reflü. Klinik Pediatri Dergisi, 2005;4(2):55-58.
 • Harmancı K. Astımlı Çocuklarda İnhalasyon Tedavisi.  Klinik Pediatri Dergisi, 2004;3(1):37-41.
 • Alehan F, Harmancı K. Papil ödemi bulunmayan psödotümör serebri: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002, Cilt 45, Sayı 3, S: 246-248.
 • Harmancı K, Yılmaz G, Gürakan B. Ankara’da sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin 2 – 6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A seroprevalansı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002, Cilt 45, Sayı 2, S:124-128.
 • Harmancı K, Derbent M, Tokel K, Cemil T, ErginT. İmperfore hymen. Yeni Tıp Dergisi, 2002, 19(1):35-36.

Yurt Dışı Kongre Bildirileri :

 • Harmanci K, Bakirtas A, Turktas I, Degim T. Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma. XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology10 - 14 June 2006, Vienna, Austria.
 • E.Baskin, K.Harmancı, A.Saygılı, N.Özdemir, S.Mercan, K.Tokel, Ü.Saatçi. Acute renal failure and mortality following open heart surgery in infants The 12th Congress of the International Pediatric Nephrology Association 1 – 5 September 2001 Seattle, Washington,USA
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, E.Baskın, S.Mercan, U.Orun, B.Varan, K.Tokel, U.Saatçi Peritoenal dialysis following open heart surgery. The 12th Congress of the International Pediatric Nephrology Association 1 – 5 September 2001 Seattle, Washington,USA
 • Harmancı K, Suskan E, Ulukol B, Örün UA, Cin Ş. Haematological reference values in 0 to 18 years old children in Ankara region. The 23rd International Congress of Pediatrics Sept.9-14,2001 Beijing,China.
 • Achermann J,Özışık G, Ito M, Orun U, Harmancı K, Gurakan B, Jameson L. Gonadal Determination and Adrenal Development are Regulated by the Orphan Nuclear Receptor, Steroidogenic Factor-1 (SF-1), in a Dose Dependent Manner. Pediatric Endocrinology 2001,Montreal,Canada (Sözlü bildiri ).
 •  Achermann J,Özışık G, Ito M, Orun U, Harmancı K, Gurakan B, Jameson L. Gonadal Determination and Adrenal Development are Regulated by the Orphan Nuclear Receptor, Steroidogenic Factor-1 (SF-1), in a Dose Dependent Manner. Endocrinology 2002, France (Sözlü bildiri ).

Yurt İçi Kongre Bildirileri :

 • Astımlı çocuklarda Bronşiyal hiperreaktivite Şiddetini Etkileyen Faktörler Harmanci K, Bakirtas A, Turktas İ. XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim 2004, Antalya.
 • Bakirtas A, Harmanci K, okul öncesi çağda deri testlerine etkili faktörler.XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 26-30 Ekim 2005
 • B.Ulukol, S.Tezcan, S.Gülnar, K.Harmancı, B.Doğan. Sağlam Çocuk Polikliniğinde İzlenen Çocukların Sağlık Durumları. XLII.Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998 Kayseri 
 •  Arsan S, Harmancı K, Tutar E, Atalay S,Atasay B, Günlemez A. 1997-1998 Yıları Arasında Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Büyük Arter Transpozisyonu Tanısı Alan Olgularımız. XXXV.Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Ankara
 •  K.Harmancı, F.Özçay, U.Örün, B.Malbora, N.Özbek. Anazarka tipi Ödem ile Başvuran Giardiazisli Bir Olgu. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  U.Örün, K.Harmancı, E.Örün, N.Akar. Herediter Sferositoz Tanısında Kan Parametrelerinin Önemi . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir ( Sözlü bildiri )
 •  N.Cengiz, S.Arda, S.Yıldırım, K.Harmancı, S.Çetintaş, N.Özbek, A.Hiçsönmez. Tip B Niemann-Pick Hastalığı:Olgu Sunumu . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14–18 Mayıs 2001 İzmir
 •  F.Alehan, K.Harmancı, H.Caner Papil Ödemi Bulunmayan Psödotümör Serebrili Bir Olgu. . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  K.Harmancı, E.Suskan, U.Örün, B.Ulukol, Ş.Cin. Ankara Bölgesinde 0-18 Yaş Arası 500 Sağlıklı Çocukta Hematolojik Değerler. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir ( Sözlü bildiri )
 •  A.Saygılı, N.Cındık, B.Varan, K.Harmancı, Ş. Mercan, K.Tokel. Üretral Kateterlere Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonları. . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  U.Örün, A.Saygılı, Ş.Mercan, K.Harmancı, K.Tokel. Furosemidin İnfüzyon ve Puşe Uygulamasında Etkinlik Karşılaştırılması. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  K.Harmancı, E.Azak, U.Örün, F.Özçay, N.Özbek. Kronik Akciğer Enfeksiyonlu Hasta İzleminde Pulmoner Kist Hidatikli Bir Olgu. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, Ş.Mercan, E.Baskın, K.Tokel, S.Aşlamacı. Doğumsal Kalp Hastalığı Cerrahisi Sonrası Periton Diyalizi. III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2001 Nevşehir  
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, E.Baskın, Ş.Mercan, K.Tokel,Ü. Saatçi. Açık kalp ameliyatı geçiren bebeklerde akut böbrek yetmezliği ve mortaliteyi etkileyen faktörler III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2001 Nevşehir
 •  K. Harmancı, M. Berberoğlu, E. Çetinkaya, P. Adıyaman, G. Öcal. Mitokondriyal Myopatili Bir Olgu ve Eşlik Eden Endokrinopatiler. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 8 – 10 Eylül 1999 Ankara
 •  Harmancı K, Yılmaz G, Gürakan B. Ankara’da sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin 2 – 6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A seroprevalansı II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26 – 29 Ekim  2001 Adana
 •  N. Akar , G.Öcal, K. Harmancı, T. Duman, P. Adıyaman. A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey. 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joing Meeting with the European Fedaration of Endocrine Societies, 7 – 9 Eylül 2000 Ankara
 •  N. Akar , G.Öcal, K. Harmancı, T. Duman, P. Adıyaman 5-Alfa Reductase 2 enzim eksikliği tanımlanmış bir aile VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 6-9 Eylül 2001  İstanbul  
 •  S.Arsan, K.Harmancı, B.Atasay, A.Günlemez, E.Ünal, A.İkincioğulları, Ş.Cin, F.Ertogan. Geçici Myeloproliferatif sendrom ve lösemi tanısı alan Down sendromlu olgularımız. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-30 Mart 2000 Antalya

Ödüller :

 • 10-14 Haziran 2006 tarihleri arasında Viyana’da yapılan European Academy of Allergology and Clinical Immunology kongresinde ‘’ Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma’’ posteri ile en  iyi yazılı bildiri ödülü  
 • 7 – 9 Eylül 2000, tarihleri arasında yapılan ‘’23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joing Meeting with the European Fedaration of Endocrine Societies’’ de ‘’A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey’’ posteri ile en iyi yazılı bildiri ödülü
 •  3 – 6  Mayıs 2001 tarihleri arasında yapılan III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresinde ‘’Doğumsal Kalp Hastalığı Cerrahisi Sonrası Periton Diyalizi’’. yazı ile 2.’lik ödülü
 •  6-9 Eylül 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresinde ‘’ 5-Alfa Reductase 2 enzim eksikliği tanımlanmış bir aile’’ posteri ile 1.’lik ödülü

 

Diploma

Diploma & Sertifikalar