Header image  

 

Dr.KORAY HARMANCI
Allerji - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 
line decor
Ana Sayfa
line decor
 
 
 
 

 

 
Kişisel Bilgiler

 

Eğitimi

 • 1978-1989 Eskişehir’de ilk, orta ve lise Öğrenimi
 • 1989-1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenimi
 • 1995 – 2000 Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi
 • 2000 - 2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi
 • 2002-2003 Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2003-2006 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalında Yandal Uzmanlık Eğitimi
 • 2006- Sağlık Bakankığı Ankara  Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji Uzmanı

Yayınları

 • Harmanci K, Bakirtas A, Turktas I, Degim T. Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma.Ann Allergy Asthma Immunol. 2006 May;96(5):731-5
 • Turktas I, Harmanci K, Bakirtas A.  Diagnostic accuracy of skin-prick testing in young children with asthma. Pediatr Pulmonol. 2006 Apr;41(4):386-7.
 • Baskin E, Saygili A, Harmanci K, Agras PI, Ozdemir FN, Mercan S, Tokel K, Saatci U. Acute renal failure and mortality after open-heart surgery in infants. Ren Fail. 2005;27(5):557-60.
 • Achermann JC, Ozisik G, Ito M, Orun UA, Harmanci K, Gurakan B, Jameson JL.  Gonadal determination and adrenal development are regulated by the orphan nuclear receptor steroidogenic factor-1, in a dose-dependent manner.  J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr;87(4):1829-33.
 • Ozcay F, Harmanci K, Ozbek N.  Giardiasis as the cause of oedema and hypoproteinaemia in a child. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar;22(1):63-5.
 • N.Akar, G.Öcal, K.Harmancı, T.Duman, P.Adıyaman. A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey. Journal of Endocrinological Investigation 2000, 23 (Suppl 7),69.
 • G.Deda, M.Berberoğlu, A.Kansu, K.Harmancı, A.Kalaycı. MNGIE syndrome: A case report. Europen Journal of Paediatric Neurology 1999,3(6), 57.
 • Bakirtas A, Harmanci K, Toyran M, Razi C, Türktas İ. Rapidly progressive bronchiolitis obliterans associated with Stevens-Johnson syndrome .  Pediatric Dermatology 2006 ( Basım Aşamasında )
 • Bakirtas A, Harmanci K, Toyran M, Razi CH, Turktas I.Bronchiolitis obliterans: a rare chronic pulmonary complication associated with Stevens-Johnson syndrome.Pediatr Dermatol. 2007 Jul-Aug;24(4):E22-5.  
 • Razi C, Bakirtas A, Harmanci K, Turktas I, Erbas D.Effect of montelukast on symptoms and exhaled nitric oxide levels in 7- to 14-year-old children with seasonal allergic rhinitis.Ann Allergy Asthma Immunol 2006 Dec;97(6):767-74.  
 • Koray Harmanci.  Montelukast: its role in the treatment of childhood asthma. Therapeutics and Clinical Risk Management 2008 Feb.

Yurt içi yayınları

 • Harmancı K, Bakırtaş A, Türktaş İ. Sensitization to Aeroallergens in Preschool Children with Respiratory Problems in Ankara, Turkey. Turkish Respiratory Journal 2006; 7(1): 10-14.
 • Harmancı K. Lateks Alerjisi Klinik Pediatiri Dergisi, 2006 (Basım Aşamasında ).
 • Harmancı K. Çocuklardaki Tekrarlayan Pnömonilerin Altta Yatan Nedenleri. Klinik Pediatri Dergisi, 2005;4(1):11-16.
 • Harmancı K. Çocuklarda Astım ve Gastroözefagial Reflü. Klinik Pediatri Dergisi, 2005;4(2):55-58.
 • Harmancı K. Astımlı Çocuklarda İnhalasyon Tedavisi.  Klinik Pediatri Dergisi, 2004;3(1):37-41.
 • Alehan F, Harmancı K. Papil ödemi bulunmayan psödotümör serebri: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002, Cilt 45, Sayı 3, S: 246-248.
 • Harmancı K, Yılmaz G, Gürakan B. Ankara’da sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin 2 – 6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A seroprevalansı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002, Cilt 45, Sayı 2, S:124-128.
 • Harmancı K, Derbent M, Tokel K, Cemil T, ErginT. İmperfore hymen. Yeni Tıp Dergisi, 2002, 19(1):35-36.
Yurt Dışı Kongre Bildirileri :
 • Harmanci K, Bakirtas A, Turktas I, Degim T. Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma. XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology10 - 14 June 2006, Vienna, Austria.
 • E.Baskin, K.Harmancı, A.Saygılı, N.Özdemir, S.Mercan, K.Tokel, Ü.Saatçi. Acute renal failure and mortality following open heart surgery in infants The 12th Congress of the International Pediatric Nephrology Association 1 – 5 September 2001 Seattle, Washington,USA
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, E.Baskın, S.Mercan, U.Orun, B.Varan, K.Tokel, U.Saatçi Peritoenal dialysis following open heart surgery. The 12th Congress of the International Pediatric Nephrology Association 1 – 5 September 2001 Seattle, Washington,USA
 • Harmancı K, Suskan E, Ulukol B, Örün UA, Cin Ş. Haematological reference values in 0 to 18 years old children in Ankara region. The 23rd International Congress of Pediatrics Sept.9-14,2001 Beijing,China.
 • Achermann J,Özışık G, Ito M, Orun U, Harmancı K, Gurakan B, Jameson L. Gonadal Determination and Adrenal Development are Regulated by the Orphan Nuclear Receptor, Steroidogenic Factor-1 (SF-1), in a Dose Dependent Manner. Pediatric Endocrinology 2001,Montreal,Canada (Sözlü bildiri ).
 •  Achermann J,Özışık G, Ito M, Orun U, Harmancı K, Gurakan B, Jameson L. Gonadal Determination and Adrenal Development are Regulated by the Orphan Nuclear Receptor, Steroidogenic Factor-1 (SF-1), in a Dose Dependent Manner. Endocrinology 2002, France (Sözlü bildiri ).

Yurt İçi Kongre Bildirileri :

 • Astımlı çocuklarda Bronşiyal hiperreaktivite Şiddetini Etkileyen Faktörler Harmanci K, Bakirtas A, Turktas İ. XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim 2004, Antalya.
 • Bakirtas A, Harmanci K, okul öncesi çağda deri testlerine etkili faktörler.XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 26-30 Ekim 2005
 • B.Ulukol, S.Tezcan, S.Gülnar, K.Harmancı, B.Doğan. Sağlam Çocuk Polikliniğinde İzlenen Çocukların Sağlık Durumları. XLII.Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998 Kayseri 
 •  Arsan S, Harmancı K, Tutar E, Atalay S,Atasay B, Günlemez A. 1997-1998 Yıları Arasında Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Büyük Arter Transpozisyonu Tanısı Alan Olgularımız. XXXV.Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Ankara
 •  K.Harmancı, F.Özçay, U.Örün, B.Malbora, N.Özbek. Anazarka tipi Ödem ile Başvuran Giardiazisli Bir Olgu. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  U.Örün, K.Harmancı, E.Örün, N.Akar. Herediter Sferositoz Tanısında Kan Parametrelerinin Önemi . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir ( Sözlü bildiri )
 •  N.Cengiz, S.Arda, S.Yıldırım, K.Harmancı, S.Çetintaş, N.Özbek, A.Hiçsönmez. Tip B Niemann-Pick Hastalığı:Olgu Sunumu . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14–18 Mayıs 2001 İzmir
 •  F.Alehan, K.Harmancı, H.Caner Papil Ödemi Bulunmayan Psödotümör Serebrili Bir Olgu. . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  K.Harmancı, E.Suskan, U.Örün, B.Ulukol, Ş.Cin. Ankara Bölgesinde 0-18 Yaş Arası 500 Sağlıklı Çocukta Hematolojik Değerler. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir ( Sözlü bildiri )
 •  A.Saygılı, N.Cındık, B.Varan, K.Harmancı, Ş. Mercan, K.Tokel. Üretral Kateterlere Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonları. . XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  U.Örün, A.Saygılı, Ş.Mercan, K.Harmancı, K.Tokel. Furosemidin İnfüzyon ve Puşe Uygulamasında Etkinlik Karşılaştırılması. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  K.Harmancı, E.Azak, U.Örün, F.Özçay, N.Özbek. Kronik Akciğer Enfeksiyonlu Hasta İzleminde Pulmoner Kist Hidatikli Bir Olgu. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14 – 18 Mayıs 2001 İzmir
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, Ş.Mercan, E.Baskın, K.Tokel, S.Aşlamacı. Doğumsal Kalp Hastalığı Cerrahisi Sonrası Periton Diyalizi. III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2001 Nevşehir  
 •  A.Saygılı, K.Harmancı, E.Baskın, Ş.Mercan, K.Tokel,Ü. Saatçi. Açık kalp ameliyatı geçiren bebeklerde akut böbrek yetmezliği ve mortaliteyi etkileyen faktörler III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2001 Nevşehir
 •  K. Harmancı, M. Berberoğlu, E. Çetinkaya, P. Adıyaman, G. Öcal. Mitokondriyal Myopatili Bir Olgu ve Eşlik Eden Endokrinopatiler. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 8 – 10 Eylül 1999 Ankara
 •  Harmancı K, Yılmaz G, Gürakan B. Ankara’da sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin 2 – 6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A seroprevalansı II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26 – 29 Ekim  2001 Adana
 •  N. Akar , G.Öcal, K. Harmancı, T. Duman, P. Adıyaman. A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey. 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joing Meeting with the European Fedaration of Endocrine Societies, 7 – 9 Eylül 2000 Ankara
 •  N. Akar , G.Öcal, K. Harmancı, T. Duman, P. Adıyaman 5-Alfa Reductase 2 enzim eksikliği tanımlanmış bir aile VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 6-9 Eylül 2001  İstanbul  
 •  S.Arsan, K.Harmancı, B.Atasay, A.Günlemez, E.Ünal, A.İkincioğulları, Ş.Cin, F.Ertogan. Geçici Myeloproliferatif sendrom ve lösemi tanısı alan Down sendromlu olgularımız. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-30 Mart 2000 Antalya
Ödüller :
 • 10-14 Haziran 2006 tarihleri arasında Viyana’da yapılan European Academy of Allergology and Clinical Immunology kongresinde ‘’ Oral montelukast treatment of preschool-aged children with acute asthma’’ posteri ile en  iyi yazılı bildiri ödülü  
 • 7 – 9 Eylül 2000, tarihleri arasında yapılan ‘’23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joing Meeting with the European Fedaration of Endocrine Societies’’ de ‘’A Large 5-Alfa Reductase 2 Deficiency (5A-SR2D) Family with Leu 55 Gln Mutation From Turkey’’ posteri ile en iyi yazılı bildiri ödülü
 •  3 – 6  Mayıs 2001 tarihleri arasında yapılan III.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresinde ‘’Doğumsal Kalp Hastalığı Cerrahisi Sonrası Periton Diyalizi’’. yazı ile 2.’lik ödülü
 •  6-9 Eylül 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresinde ‘’ 5-Alfa Reductase 2 enzim eksikliği tanımlanmış bir aile’’ posteri ile 1.’lik ödülü


 

 

 

 
   

 

 

Yasal Uyarıdır;

korayharmanci.com sitesi hiçbir şekilde tıbbi tavsiye, tanı ve tedavi önerisinde bulunmaz. Mevcut sağlık sorununuz için, mutlaka ilgili uzmanlık alanından bir doktora başvurunuz. Site üzerinden edinilen bilgilerin "hatalı yorumlanmasına" bağlı oluşabilecek herhangi bir sağlık probleminde sorumluluk kabul edilmez. korayharmanci.com sitesinde yayınlanan metin ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan herhangi bir yayın aracında kullanılamaz.

Site Sahibi : Dr. Koray Harmancı